Kurumsal

Kurumsal

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Taha Kimya yönetimi olarak bilgi güvenliği konusundaki varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla aşağıda sıralanan ilkeleri uygulamak üzere faaliyetlerimizi yürütmeyi taahhüt ederiz:

  > Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi’nin hayata geçirilmesi, işletilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarını ilgili tarafların katkısıyla yürütmek.

  > Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik tespit edilen alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasını, bakımını ve tatbikatını sağlamak.

  > Firmaya ait bilgi varlıkları için firma içinde ve dışında maruz kalınabilecek tehditlere karşı gerekli risklerin tanımlanmasını, değerlendirilmesini ve işlenmesini sağlayarak risk değerini minimum seviyede tutmak.

  > Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde firmanın tüm işleyişini etkileyen fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunmasını hedefleyen maddelere yer vermek.

  > Tüm çalışanlara firmanın güvenlik gereksinimlerine uygun şekilde hareket etmesi konusunda eğitimler vererek bilinç ve farkındalık düzeyini arttırmak.

  > Müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler veya diğer üçüncü kişilere ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruma altına almak.

  > Bilgi güvenliği

  > Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

  > Yasalara, iç politika ve prosedürlere, teknik güvenlik standartlarına uyum için gerekli süreçler tasarlamak.

 

 

 

 

  > Kişisel ve elektronik iletişimde şirkete ait bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak.

  > Şirket bilişim kaynaklarını, yasalara ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıyla kullanmazlar.

  > Temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak.

  > Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamak.