İnsan
Kaynakları
Politikamız

Taha Kimya, hedeflerine ulaşmada en önemli kaynağın

insan olduğuna inanır ve bu sebeple çalışanların

kendini değerli hissettiği, potansiyellerini ortaya koyma

fırsatları bulduğu ve kariyer planlamasıyla sürdürülebilir

yükselme imkânın olduğu bir yönetim anlayışıyla

aşağıda sıralanan ilkeleri uygulamak üzere

faaliyetlerimizi yürütmeyi taahhüt ederiz:

   Firmanın büyümesini sağlayacak nitelikli, yetkin ve liyakat sahibi adayları firma bünyesine kazandırmak.

   Kazandırılan adayların ileride iyi bir lider olmalarını sağlamak için gereken ortam ve koşulları sağlamak.

   Emeğin ve firmaya (dolayısı ile de insanlığa) katkının ön planda tutularak her zaman “Çalışan Kazanır İlkesi”nin benimsenmesi için uygulamalar yapmak.

   Firmada çalışan tüm bireylerin aslında birer aile olduğunu, karşılıklı sevgi ve saygının asla yitirilmemesi için gereğinin sürdürülmesi.

   Çalışanlarının fikir ve görüşlerine önem veren, çalışanlarına kariyer planı oluşturup mesleki ve kişisel yetkinliklerinin artması için eğitimler aldırarak gelişimlerine olanak sağlayan, çalışanlarını her daim ödüllendiren, çalışanlarına ürün ve hizmet kalitesi farkındalığını aşılayan, iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinden arındırılmış çalışma ortamı sunan, yetkin, adil ve vefalı bir yönetim anlayışını hâkim kılmak.

   Yetkin, âdil, güvenilir, şeffaf, çalışanların fikir ve görüşlerine önem veren vizyonu geniş yöneticiler ile çalışanlara rehberlik etmek.

   Yeni başlayan çalışanlara oryantasyon eğitimi vermek.

   Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunmak.

   İç yeteneklerine odaklanarak çalışanlarının sırasıyla; potansiyellerini fark etmesi, geliştirmesi ve kullanabilmesi için eğitim ve gelişim ortamı oluşturmak.

   Çok kültürlülük ile yoğrulmuş farklılıkları bir fırsat olarak gören ve çeşitlilik ile beslenen bir çalışan profili barındırmak.

   Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak.

   Tüm İş Hukuku düzenlemelerine uygun olmak, etik ve mesleki standartlara uygun hareket etmek.

   Çalışanlarla hizmet ve sistem geliştirmede teknolojiyi ve ileri yöntemleri kullanmak.

   İnsan Kaynakları ile ilgili her konuda etkinliği ve verimliliği artırmak.

   Çalışma alanlarımızın tamamında iş ve hizmetlerimizin ulusal ve uluslararası standart ve mevzuatlara uygun yapılmasını sağlamak.

   Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak ve beklentilerin ötesinde hizmet anlayışı geliştirmek.

   Doğru işe doğru insan, doğru insana doğru iş politikasını her kademede uygulamak.

   Çözümcü yaklaşımlar ile problem çözme becerisini en üst seviyelere taşımak.

Biz Taha'yız

Uluslararası veya ulusal standartlarla izlenebilirliği

olan çalışma standartlarımızla hizmet vermek,