İş Sağlığı ve
Güvenliği
Politikamız

Taha Kimya Yönetimi olarak çalışanlara

iş sağlığı ve güvenliği risklerinden arındırılmış

çalışma ortamı sunmak için aşağıda sıralanan

sıralanan ilkeleri uygulamak üzere

faaliyetlerimizi yürütmeyi taahhüt ederiz:

   “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulanarak, periyodik olarak gözden geçirmeler ve performansının izlenmesi ile sistemin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak.

   Çalışma ortamındaki potansiyel düzeyde olan iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri risklerinin analiz edilmesi, riskin gerçekleşmesini önlemek için faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve belirli aralıklarla gözden geçirilmesini sağlayarak risk değerlerini minimum seviyede tutmak.

   Çalışanların iş sağlığı ve güveliği ile ilgili farkındalığının artırılması için belirli periyotlarda eğitim almalarını sağlayarak insandan kaynaklı risk parametrelerinin meydana gelmesini engellemek.

   Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan tüm olay ve kazalar incelemek ve tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeler yapmak.

   Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek İSG uygulamaları açısından diğer firmalar için örnek bir şirket olmak.

   Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranmak, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimini ve standartlarını sağlamak.

   İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki uygulanan tüm faaliyetleri ilgili yasa, yönetmelik ve standartlar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

Biz Taha'yız

Uluslararası veya ulusal standartlarla izlenebilirliği

olan çalışma standartlarımızla hizmet vermek,