Kişisel
Verilerin
Korunması

Taha Kimya yönetimi olarak bilgi güvenliği

konusundaki varlıklarımıza yönelik her türlü

riski yönetmek amacıyla aşağıda sıralanan

politikaları uygulamak üzere

faaliyetlerimizi yürütmeyi taahhüt ederiz:

Biz Taha'yız

Uluslararası veya ulusal standartlarla izlenebilirliği

olan çalışma standartlarımızla hizmet vermek,